Sinds juli 2016 hebben elektronische documenten dezelfde juridische waarde als hun papieren en fysieke tegenhangers. Er is sindsdien immers een juridisch kader waarbij een aantal ‘elektronische vertrouwensdiensten’ erkend worden. Het gaat met name om de elektronische archivering, zegel, handtekening, tijdstempel, website authenticatie, maar ook de ‘elektronische aangetekende zending’.

Uw digitaal aangetekende zending is dus inderdaad volledig rechtsgeldig.